Najstarsza na Ziemi Rybnickiej kopalnia węgla kamiennego. Reprezentatywna zabudowa dla obiektów związanych z przemysłem wydobywczym z przełomu XIX i XX wieku.
Kopalnia "Ignacy" powstała w 1792 roku z inicjatywy Karla von Hoyma, pruskiego ministra prowincji śląskiej.
Do 1871 roku oraz w latach 1922-1936 i 1939-1945 kopalnia nosiła nazwę "Hoym", w latach 1871-1922 "Hoym-Laura". Od 4 września 1936 Ignacy na cześć prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od 1968 roku funkcjonowała jako ruch Ignacy Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy.
Wyczerpanie pokładów węgla spowodowało włącznie kopalni "Ignacy" do sąsiadującej kopalni KWK "Rydułtowy" w 1968 roku zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki. W tym okresie głównie przebudowywano tunele, zasypywano stare szyby oraz redukowano oddziały wydobywcze. Koniec lat 90' rozpoczął proces wyburzania kolejnych budynków m.in. szybu "Marian". W 1995 wydobyto ostatni wózek węgla. Na szczęście dzięki zaangażowaniu pasjonatów zakład uchroniono przed unicestwieniem i od 1999 roku funkcjonuje jako Zabytkowa Kopalnia. Część budynków nie jest jeszcze zagospodarowana.